Isı Bölgesi Haritası


Bulunduğunuz ile göre biz tavsiyede bulunalım mı?

Lambda değeri 0,076 W/mK olan 20’lik ürünlerimizi Üçüncü ve Dördüncü Bölge‘de; Lambda değeri 0,099 W/mK 14’lük ürünlerimizi de Birinci ve İkinci bölgelerde kullanabilirsiniz. U değerleri ise 0,29 W/m2K ve 14’lük blokta ise 0,52 W/m2K’dir.